جستجو جستجوی پیشرفته

درخشش انقلاب در ظلمت سکولاريسم قرن بيستم؛
انقلاب اسلامي ايران، اعجازي که جهانيان را به شگفت واداشت


 درخشش انقلاب در ظلمت سکولاريسم قرن بيستم؛
 انقلاب اسلامي ايران، اعجازي که جهانيان را به شگفت واداشت 

رقيه بشارت نيا: ايام بهمن فرا رسيده است. ماهي که در سال 1357 در تاريخ کشور ايران آوازه اش کاخ استکبار را لرزاند. بهمن ماه سردترين ماه زمستان، با گرماي همبستگي و وحدت مردم ايران و رهبري توانا به بهار انقلاب اسلامي تبديل شد. بهمن سال 1357 خاطرات زيادي از غيرت مردان و زنان ايراني بجا گذاشته است. بهمن ما را بايد ستود زيرا سفيدي برفش بر سياهي ظلمت و تاريکي رژيم غلبه کرد و نظام پوسيده ستمشاهي فرو ريخت، ريشه هاي فاسد دودمان سياه پهلوي از اين کشور اسلامي کنده شد. مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ايران به رهبري امام خميني (ره) به ثمر رسيد و با سرنگوني نظام 2500 ساله شاهنشاهي، انقلاب شکوهمند اسلامي ايران پيروز شد.
12 بهمن هم روزي خاطر انگيز دردل و جان مردم شد
12 بهمن هم روزي خاطر انگيز دردل و جان مردم شد، روزي که اميد مردم زجر کشيده به ايران باز مي گشت و همه در اين هياهو، درتکاپوي بازگشت امام (ره) بودند تهران فقط تهران نبود بلکه تهران ايران شده بود. زيرا مردم از سراسر کشور براي استقبال آمده بودند. در روز 12 بهمن بزرگترين استقبال در تهران برگزار شد؛ بطوري که طول جمعيت استقبال کننده از امام خميني به 33 کيلومتر رسيده بود. در ساعت 9:27 دقيقه بامداد روز دوازدهم بهمن1357 هواپيماي حامل امام خميني در ميان تدابير شديد امنيتي در فرودگاه مهرآباد برزمين نشست. امام پس از ورود به فرودگاه و سخنراني، طبق برنامه‌اي که از قبل تنظيم شده بود عازم بهشت زهرا شدند و در ميان استقبال گسترده مردم تهران در ساعت يک بعد از ظهر وارد قطعه 17 که مدفن شهداي انقلاب بود شد و سخنراني کردند.
از هفدهم تا 22 بهمن 57، انقلاب اسلامي ايران يکي از دوره هاي استثنايي تاريخ سياسي جهان را به نمايش گذارد. در اين ايام، دو دولت در يک مرکز و بدون هيچ گونه مرزبندي مواجه بودند. دولتي که پشتوانه و عامل مشروعيت خود را از دست داده و از قدرت نظامي محروم گشته و با انقلابي عظيم روبرو بود. و دولتي ديگر متکي به رهبري انقلاب و توده هاي ميليوني مردم که به جاي قدرت نظامي، تنها به ارتش مردم وابستگي داشت. با وسعت يافتن دامنه هاي انقلاب، قرار بر اين شد که سران ارتش پهلوي، دست به کودتا زده و با به دست گرفتن قدرت، انقلاب مردمي را سرکوب سازند. از اين رو از ساعت چهار بعداز ظهر روز 21 بهمن 57، حکومت نظامي اعلام شد.
پس از اعلان حکومت نظامي، حضرت امام خميني (ره) اعلام کرد که مردم به حکومت نظامي اعتنايي نکنند. مردم نيز همچنان به يورش خود به مراکز دولتي و نظامي و ژاندارمري ادامه دادند و تقريباً تمام اين مراکز با اندک درگيري و مقاومت، تسخير شد و به دست مردم افتاد.
اين درگيري ها در روز بعد نيز به شدت ادامه يافت و در اين روز، هزاران زن و مرد و پير و جوان، هر يک به اندازه توان خود براي سرنگوني نهايي رژيم ظلم و جور کوشش کردند. آنها با سنگربندي در خيابان ها، سينه سپر کردن در برابر تانک ها و با فداکاري و جانفشاني، انقلاب را به پيروزي رساندند. نه فقط در تهران، بلکه در تمامي شهرهاي ايران، درگيري مردم با بقاياي رژيم شاه جريان داشت.
هنگامي که خبر حرکت نيروهاي نظامي از شهرهاي مختلف ايران به سمت تهران براي سرکوب قيام مردم پخش شد، مردم شهرهاي مسير به درگيري با نيروهاي نظامي پرداختند و با بستن راه، مانع حرمت آنها به سمت تهران شدند. برخي از فرماندهان رده بالاي ارتش در اين درگيري ها به دست مردم کشته شدند تا سرانجام، ارتش، بي طرفي خود را اعلام کرد. اين شد که انقلاب اسلامي با همت مردم و شهدايي که خونشان را نثار انقلاب نمودند به پيروزي رسيد.
انقلاب اسلامي ايران، اعجازي که جهانيان را به شگفت واداشت
در تاريخ انقلاب اسلامي نوشته شده است در 22 بهمن ماه 1357، انقلابي بس شگرف و شکوهمند با رهبري ديني حضرت امام خميني رحمه ا... و حمايت توده مردم در ايران رخ داد. اين انقلاب را مي توان اعجازي خواند که جهانيان را به شگفتي واداشت، آن هم درست در دوراني که تفکر انديشه غيرديني و سکولار بر جامعه جهاني قرن بيستم حاکم بود. انقلاب اسلامي ايران با توجه به ديني بودنش، شباهتي به ديگر انقلاب ها نداشت، چنان که حضرت امام خميني رحمه اله فرمودند: «شک نبايد کرد که انقلاب اسلامي ايران، از همه انقلاب ها جداست، هم در پيدايش و هم در کيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام».
«توجه داشته باشيد که انقلاب ما از نظر پيروزي بر دشمن، هنوز به پيروزي نرسيده است. دشمن از انواع وسايل و دسايس بهره مند است و توطئه ها در کمين. تنها هوشياري و انضباط انقلابي و اطاعت از فرمان هاي رهبري و دولت موقت اسلامي است که توطئه ها را نقش بر آب مي سازد.... با دولت موقت اسلامي همکاري نماييد تا با حول و قوه الهي هر چه زودتر با همکاري يکديگر ايران اسلامي آباد و آزاد را مورد غبطه جهانيان بسازيم.» اين کلام، از آن پير جماران است که در 22 بهمن 1357 خطاب به ملت انقلابي گفته شد. اين کلام وصيت امام است براي تداوم انقلاب اسلامي. اين کلام، پيام هميشگي تاريخ انقلاب خطاب به همه ملت هاي انقلابي است. امروز ايران اسلامي مان در حال رشد و بالندگي است و تأثير آن را در سردرگمي و توطئه چيني هاي، دشمنان ناآرام انقلاب مي توان ديد.
بهمن يعني يادآوري رشادت ها و فداکاري ها و شهادت طلبي هاي ملتي منسجم
بهمن يعني يادآوري رشادت ها و فداکاري ها و شهادت طلبي هاي ملتي منسجم و خداجوي و پيرو ولايت و رهبري که با ايثار خون خود، ثابت کرد که «خون بر شمشير و حق بر باطل پيروز است.» 22 بهمن به ما آموخت که در مبارزه با دشمنان اسلام، فقط بايد بر خدا تکيه داشت گرچه دست از سلاح تهي باشد. و وابستگي به شرق و غرب هرچند به سلاح هاي مدرن مجهز باشند، در برابر نيروي هماهنگ مردمي که با سلاح ايمان مبارزه مي کنند، بي اثر است.
امروز بزرگترين درس 22 بهمن براي ما اين است که خود اتکايي به کشور و ملت مي تواند بسياري از مشکلات را از بين ببرد. امروز بايد درسي که از 22 بهمن بگيريم اين است که غربي ها و آمريکا همان اسکتبار است . همان دشمن ديرينه ملت و اسلام .اگر در آن سالها توانستيم با دست خالي طاغوت را سرنگون کنيم .امروز که ديگر نابودي دشمنان بسي سهل و آسان است اگر ايمان قلبي به ياري خداوند به همت مردم و همدلي آنان داشته باشيم، اگراقتصاد مقاومتي را پيشه خود سازيم، اگر برخي از نخبگان و مديراني که در راس قرار دارند الگوي ملت شوند همه چيز امکان پذير است.
رهبر فرزانه انقلاب در طي اين سالها همواره براي خنثي ساختن دشمنان بر سياست هاي آنان چيره شده است. سياست مداران جهان به تدبير و سياست رهبر ايران لب به اعتراف گشوده اند. پس ملتي خدا جو با رهبري فرزانه مي تواند جهان را تسخير کنند. البته اگر بگذارند و فتنه گران داخلي همسوي دشمنان خارجي نشوند. اگر و تنها اگر غيرت ايراني اسلامي نخبگان ما با رهبر ي همسو شود.اين بهترين راه کار است که مي تواند دشمنان را نااميد سازد. قدر اين انقلاب را بدانيم و بخوبي از آن پاسداري کنيم. انشااله