جستجو جستجوی پیشرفته


گلستان و محروميت


 گلستان و محروميت 

احمد ملاشاهي:
استاندار گلستان اگرچه مدت کمي است تصدي مديريت کلان اين استان را به عهده گرفته اما مي گويد گلستان جزء استان هاي محروم کشور است البته پيش از او ديگر رجال استان هم بر اين واقعيت صحه گذاشتند و گفتند "محروميت گلستان زير سرسبزيش پنهان است" .
اما چگونه مي شود هم در گلستان باشيم و هم محروم.اين پارادوکس عجيب بايد کالبد شکافي شود
در بررسي علل ايجاد پارادوکس گلستان بودن و محروم بودن آن، اولين آدرس در نسخه مخدوش مديريتي استان است.
در نسخه هاي مديريتي گلستان، نمره شايستگي کمترين ضريب را دارد درست مثل يک سوال مهم امتحاني که کمترين نمره را به آن اختصاص دهند. انتخاب مديران کارآمد از نان شب براي گلستان حياتي ترند و بايد به مهمترين مطالبه عمومي بدل شوند حالا از هرطيف که باشند. مشکل گلستان قحط الرجال نيست مشکل نشناختن آدم ها است براي رضايت ندادن به مديران درجه 3 ، بايد بيشتر تلاش کرد.
از ديگر علل محروميت در گلستان هياهوها براي هيچ است، دعوا و اختلاف براي جلب توجه است اختلافاتي که آخر کار، چيزي براي استان ندارد. براي پايان دادن به اين صف بندي ها کافيست تماشاچي خوبي براي بازيگرانش نباشيم در اين برهه هرچه بيشتر تشويق کنيم وکف محکم بزنيم، فرصت ها بيشتر تباه مي شود و امتيازات برباد هوا مي رود.
استان گلستان از استان هاي مرزي است و مردمش باوجود اينکه عمدتا توليد کننده اند اما بي خبرند از فرصت تجارت آن سوي مرز. چه کسي بايد فرصت هاي تجاري ، سليقه ها، مناسبت ها و نيازهاي کشور هاي ترکمنستان، قزاقستان و کشورهاي آسياي ميانه را به ما بدهد، چرا آن سوي دنيا از ذائقه ي سفره، پوشاک و همه بازار همسايگان مرزي گلستان باخبر باشند ولي بازاريان وتوليد کنندگان گلستاني بي خبر باشند. کاش بجاي همايش ها و جلسات ملال آور، يک نفر فقط درباره فرصت هاي بازار و نيازهاي معيشتي کشورهاي هدف تا روسيه مي گفت . مطمئنا آن وقت نه صندلي سالن ها خالي مي ماند و نه جيب مردم.اين مسير بايد پرترافيک ترين مسير براي تجار گلستاني باشد
گلستان داراي اقوام مختلف است و اهل ذوق، آن را ايراني کوچک مي نامند اين يعني گنجينه اي از ژن هاي خلاق و نخبه اما ما يا به سراغ اين قسمت نرفتيم يا اگر رفته ايم صرفا براي تنبک و ساز و آش رفتيم . حتي در بخش سياسي هم که گاهي سراغ اقوام رفتيم، بجاي گزينش نخبگان و متخصصين ، دست بر دوش رفيقان و هم جناحان گذاشتيم . براي گلستان شدن نبايد گل شايستگي را فداي هيچ تزيني کرد.
براي اينکه محروميت از گلستان رخت ببندد گل شايستگي و صلاحيت ها را از هرجنس و رنگ که باشند بايد در اين باغ کاشت و مراقبت کرد آن وقت از گلستان بوي گل مي آيد نه محروميت.