جستجو جستجوی پیشرفته

عضو فراکسيون جوانان مجلس ؛
کابينه سالخورده از عهده مشکلات کشور بر نمي آيد
18 هزار ميليارد دلار ضرر به کشور تحميل شده کسي پاسخگو نيست
به گزارش بانک جهاني؛
پـولي‌تـريـن آمـوزش و پـرورش دنيـا شـديـم


سرزمين طلاي سفيـد در انتظـار احيـاي مجـدد


 عضو فراکسيون جوانان مجلس ؛
 کابينه سالخورده از عهده مشکلات کشور بر نمي آيد 
 18 هزار ميليارد دلار ضرر به کشور تحميل شده کسي پاسخگو نيست

اقاي روحاني با مردم و مجلس لجبازي و کابينه خود را ترميم نکرد.درگيري هاي سياسي نگذاشت بهترين استفاده از متخصصان صورت بگيرد.
عضو فراکسيون جوانان مجلس با بيان اينکه دولت يک حکم مهم براي يک مسند مهم کشوري را اجرا نکرده عنوان کرد: تنش هاي زيادي ميان مجلس ايجاد شد که همه آنها بر سر آقاي سيف بود؛ هر چند روز يک بار بخشنامه اي مغاير با بخشنامه قبلي از سوي دولت به ويژه شخص آقاي جهانگيري صادر مي شود که بازرگان، صادرکننده، وارد کننده به خاطر اين بخشنامه هاي دست و پا گير فعاليتشان مختل شده است.
حسين مقصودي، عضو فراکسيون جوانان مجلس و سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص معرفي وزراي جديد دولت و گزينه هاي پيش رو اظهار داشت: در حدود دو سال است که اصلاح کابينه روحاني به يکي از دغدغه هاي اصلي مجلس تبديل شده و نظر مجلس اين است که تيم اقتصادي دولت و کابينه سالخورده نمي تواند از عهده مشکلات کشور بر آيد.
وي در ادامه افزود: امروز با توجه به شرايط به وجود آمده شاهد هستيم که کشتي دولت به گل نشسته و مشخص نيست چرا اقاي روحاني با مردم و مجلس لجبازي و کابينه خود را ترميم نکرد.درگيري هاي سياسي نگذاشت بهترين استفاده از متخصصان صورت بگيرد.
عضو فراکسيون جوانان مجلس با اشاره به اينکه مشاورين و اطرافيان آقاي روحاني دلسوز نبوده و مشاوره غلط به روحاني دادند عنوان کرد: بارها به اقاي روحاني گفتيم که آمريکا و روساي جمهور آن نمي توانند مشکلي از کشور حل کنند.
مقصودي ضمن تاکيد بر لزوم استفاده از توانايي هاي متخصان داخلي عنوان کرد: بايد دولت از همه تفکرات و گرايش ها براي اداره کشور کمک مي گرفت اما امروز بايد بفهميم عليرغم اينکه از پايان سال 96 به آقاي روحاني گفته شده سيف نمي تواند در سمت رياست بانک مرکزي بماند اما با پافشاري روحاني وي در اين سمت مانده و چنين هزينه اي براي نظام به وجود آورد.
وي در ادامه افزود: شنيده ايم که رئيس ديوان محاسبات گفته است در پايان سال 96، انفصال از خدمت آقاي سيف بايد اجرا مي شده است ولي اکنون که 18 هزار ميليارد دلار ضرر و زيان به کشور و مردم تحميل شده است کسي پاسخگو نيست که همه اين ضرر و زيان ها ناشي از عدم رسيدگي به اين حکم است.
عضو فراکسيون جوانان مجلس با بيان اينکه دولت يک حکم مهم براي يک مسند مهم کشوري را اجرا نکرده عنوان کرد: تنش هاي زيادي ميان مجلس ايجاد شد که همه آنها بر سر آقاي سيف بود؛ هر چند روز يک بار بخشنامه اي مغاير با بخشنامه قبلي از سوي دولت به ويژه شخص آقاي جهانگيري صادر مي شود که بازگان، صادرکننده، وارد کننده به خاطر اين بخشنامه هاي دست و پا گير فعاليتشان مختل شده است.
سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن انتقاد از عدم همکاري دولت با بخش خصوصي اظهار داشت: شنيده ها حاکي از اين است که دولت در صدد معرفي 4 وزير راه، صنعت، اقتصاد و کار به مجلس است؛ گفته مي شود شريعتمداري از وزارت صنعت برکنار اما به وزارت کار مي رود.
مقصودي با بيان اينکه نمي گوييم دولت همه اختيار وزرا را به مجلس بدهد تصريح کرد: روحاني اين را بداند که مجلس فعلي مانند سال گذشته چشم بسته به همه وزرا با راي بالا راي اعتماد نمي دهد که اين اعتماد در نهايت منجر به اين شد که کشور و اقتصاد کشور لطمه هاي شديدي ديد.
وي ضمن بيان اينکه مجلس حتي زندگي نامه وزرايي که معرفي مي شود را بيرون مي آورد عنوان کرد: نمايندگان با گزينه اي که امروز زمزمه هاي معرفي او به عنوان وزير صنعت در مجلس و دولت پيچيده مخالف هستند؛ اين فرد در تيم جهانگيري بوده و دختر و پسرش در آمريکا در حال زندگي هستند.
سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه افزود: وزير اقتصاد هم فردي است که از تيم آقاي نوبخت معرفي مي شود و به نظر مي رسد به جاي اينکه مردم سهام دار اين کشور باشند، نوبخت و جهانگيري سهامدار کشور شده اند؛ اين دو وزيري که به عنوان وزير اقتصاد و صنعت معرفي مي شوند قطعاً راي نخواهند آورد.
مقصودي با تأکيد بر لزوم تخصص گرايي گفت: قرار نيست اگر تغييري در مديران عامل شرکت هاي خودرو سازي اتفاق مي افتد اين تغييرات در دقيقه 90 صورت بگيرد؛ تغييرات در مديران وزير صنعت در دقيقه هاي 90 شائبه هاي زيادي دارد و بهتر است اگر تغييراتي صورت مي گيرد گزينه هاي معلوم الحال بخش خصوصي به شرکت هاي خودرو سازي وارد نشوند.
وي همچنين بيان داشت: اگر قرار است تغييري در سايپا ايجاد شود بايد از بدنه اين شرکت باشد کساني معرفي شوند که سالها براي اين مجموعه زحمت کشيده اند و کارگزاران شرکت ها و کساني که در خارج از کشور اقامت دارند وابسته به غرب هستند و با خروج سرمايه از کشور براي خودشان منازل 2800 متري در تورنتو آمريکا خريداري کرده اند.
خاطر نشان مي شود در روزهاي گذشته اخباري غير رسمي مبني معرفي شريعتمداري به عنوان وزير کار و ويسه به عنوان وزير صنعت در رسانه هاي غير رسمي منتشر شده است.


 به گزارش بانک جهاني؛
 پـولي‌تـريـن آمـوزش و پـرورش دنيـا شـديـم 

بانک جهاني به تازگي گزارشي منتشر کرده که نشان مي‌دهد، کشورمان در خصوصي‌سازي مدارس متوسطه بين سال‌هاي 1998 تا 2017 در ميان کشورهاي دنيا رکورددار است. در حالي که آموزش‌و‌پرورش در کشور ما به عنوان يک نهاد حاکميتي از اصل 44 قانون اساسي مستثني است و برون‌سپاري خدمات آموزشي در قالب خصوصي‌سازي همواره از سوي مديران ارشد اجرايي کشور تکذيب شده است.
آخرين آمار در دسترس مدارس غيردولتي کشورمان متعلق به سال 1392 است و پس از آن ديگر آماري در رسانه‌ها در اين خصوص منتشر نشده است. البته به جز آمار کلي 13 هزاري که مرضيه گرد رئيس وقت سازمان مدارس غيردولتي در سال 95 اعلام کرده بود.
اين گم شدن رد آمار مدارس غيردولتي از سال 93 و همزمان با تدوين و تصويب لوايح پشتيبان خصوصي‌سازي آموزش‌و‌پرورش از جمله بسته حمايتي اين مدارس، ‌لايحه دائمي شدن تأسيس و اداره مدارس غيردولتي، لايحه بودجه سال‌هاي 96 و 97 و برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده است.
از طرفي مشاهدات ميداني و خبرهاي پراکنده از راه‌اندازي مدارس غيردولتي در شهرستان‌ها و استان‌هاي مختلف کشور نشان‌دهنده گسترش کمي مدارس غيردولتي و افزايش مشارکت بخش خصوصي در تأسيس مدارس و مدرسه داري است.
با وجود اين،‌ مسئولان آموزش‌و‌پرورش با استناد به اينکه مدارس خصوصي در کنار مدارس دولتي فعاليت مي‌کنند و قرار نيست آموزش‌و‌پرورش رايگان مصرح در قانون اساسي را تحت تأثير قرار دهند بر آتش تنور خصوصي‌سازي مي‌دمند.
15درصد دانش‌آموزان متوسطه در غيردولتي‌ها درس مي‌خوانند
از اينکه توسعه مدارس غيردولتي و مشارکت بخش خصوصي در اين حوزه از منويات سند 2030 است که بگذريم، بانک جهاني درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غيردولتي در سال‌هاي 1998 تا 2017 در کشورهاي دنيا را طي گزارشي منتشر کرده است که شيب مثبت اين درصد در سال‌هاي ياد شده در کشور ما بيش از ساير کشورها جلب توجه مي‌کند. اگرچه نمودار منتشر شده از سوي اين نهاد بين‌المللي براي ميانگين جهاني نيز مثبت است، اما باز در تندي شيب به پاي کشورمان نمي‌رسد.
طبق اين گزارش دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غيردولتي در کشورمان ظرف 19 سال به 15درصد رسيده، در حالي که در برخي استان‌ها مانند استان آذربايجان شرقي اين آمار به نزديک 50 درصد رسيده است. به طوري که در اين استان بيش از 4هزار مدرسه از حدود 9هزار مدرسه داير آن، غيردولتي (پولي) شده است.
رشد سرسام‌آور مدارس غيردولتي در سال‌هاي اخير در کشورمان که به تعبير برخي کارشناسان از خصوصي‌سازي گذشته و به رها‌سازي رسيده است، در حالي از سوي مجامع جهاني مورد مطالعه قرار گرفته که نرخ رشد دانش‌آموزان دوره متوسطه محصل در مدارس غيردولتي در کشورهايي مانند امريکا و ژاپن با کاهش مواجه بوده و شيب منفي داشته است.
بانک جهاني محرم مردم نامحرم!
نکته آخر که در گزارش بانک جهاني قابل تأمل است دسترسي اين نهاد بين‌المللي به آمار مدارس غيردولتي کشور به تفکيک مقطع، ‌جنسيت و پايه تحصيلي است. در عين حال تماس‌هاي مکرر با مسئولان سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي براي تطبيق آمارهاي بانک جهاني با آمارهاي آنها در يک هفته گذشته ناکام ماند و در نهايت نيز روابط عمومي وزارت آموزش‌و‌پرورش عنوان کرد، اين آمار تا به حال در اختيار هيچ خبرنگاري قرار نگرفته و بعيد است در اختيار شما هم قرار بگيرد.
حالا که دم‌خروس خصوصي‌سازي آموزش‌و‌پرورش در کشور اين بار از گزارش بانک جهاني بيرون زده، خوب است دستگاه تعليم و تربيت روراستي را با مردم پيش بگيرد و يک بار براي هميشه سياست خود را در رابطه با خصوصي‌سازي تعليم و تربيت اعلام عمومي کند تا دست‌کم با تطبيق قانون‌هاي موجود در اين زمينه و سياست‌هاي ابلاغي تاحدودي ماجرا تعديل شود.
کمتر کسي است که از گرفتاري مالي آموزش‌و‌پرورش و کم و کسري‌هاي بودجه و اعتباري آن نشنيده باشد و اذعان نداشته باشد همان آموزش‌و‌پرورش پرکسري، کارکرد تعليم و تربيتي موفق‌تري نسبت به اهداف آموزشي و پرورشي نظام داشته تا آموزش و پرورشي که در سال‌هاي اخير با تمرکز بر ارتقاي سطح گردش مالي خود به هر قيمتي و با همکاري بخش خصوصي در بسياري از موارد از مسير خود خارج شده است. شاهد اين ادعا خروجي سال‌هاي اخير اين دستگاه و مشاهده دانش‌آموزان در آن است، اما مديران اين دستگاه در سال‌هاي اخير با ارائه الگويي از اقتصاد آموزش‌و‌پرورش که به زعم متخصصان اين حوزه نسخه ابتر و ناقصي از آن است، تمام دستاوردهايي را که سيستم تربيتي و آموزشي کشور مي‌توانست داشته باشد، از اين دريچه به نمايش گذاشتند و به آن گره زدند. خصوصي‌سازي تحت عنوان توسعه مشارکت‌ها در صدر اولويت‌هاي اجرايي وزارت آموزش‌و‌پرورش در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفت و اکنون بلاي جان تعليم و تربيت فرزندان ايران شده است.


 سرزمين طلاي سفيـد در انتظـار احيـاي مجـدد 

فهيمه اجاقلو :
اتخاذ سياست گذاري‎هاي نادرست در واردات پنبه، عدم حمايت مناسب از پنبه‌کاران، نبود تسهيلات و نهاده‎هاي مناسب براي کشت اين محصول موجب کاهش سطح زير کشت پنبه و خاموشي بسياري از صنايع مرتبط با اين محصول در گلستان شد و کشاورزان ترجيح دادند محصولي را در الگوي کشت خود قرار دهند که براي آنها صرفه اقتصادي بالاتري داشته باشد.
تقريبأ تا دو دهه گذشته بخش اعظمي از اراضي گلستان به کشت پنبه اختصاص مي‌يافت تا جايي که اين استان به سرزمين طلاي سفيد شهره بود. اگر چه تا سال‎ها وجود زيرساخت‎هاي طبيعي براي کشت پنبه و فعاليت تعداد بيشماري از کارخانه‎هاي پنبه پاک‌کني در گلستان به ارزآوري و ايجاد اشتغال کمک شاياني مي‎کرد اما اتخاذ سياست گذاري‎هاي نادرست در واردات پنبه، عدم حمايت مناسب از پنبه کاران، نبود تسهيلات و نهاده‎هاي مناسب براي کشت اين محصول موجب کاهش سطح زير کشت پنبه و خاموشي بسياري از صنايع مرتبط با اين محصول در استان شد و کشاورزان ترجيح دادند محصولي را در الگوي کشت خود قرار دهند که براي آنها صرفه اقتصادي بالاتري داشته باشد در حاليکه در سايه حمايت از پنبه مي‎توانستيم شاهد ايجاد ارزش افزوده چند برابري در کشور باشيم.
با اين وجود کشاورزان گلستاني در حالي به کشت محصولاتي همچون شالي که براي آنها صرفه اقتصادي بالاتري دارد اصرار مي ورزند که هر روز هشدارهايي از بحران کم آبي و افت منابع آب‌هاي زيرزميني استان بيشتر به گوش مي‎رسد و از سويي شاهد حمايت‎هاي مناسبي از سوي مسوولان براي توسعه کشت محصولات هم چون پنبه که متناسب با الگوي کشت استان است و جزو محصولات کم آب بر محسوب مي‎شود نيستيم. اگر چه به گفته برخي مسوولان قيمت مناسب خريد تضميني پنبه مي‎تواند کشاورزان را به سوي کشت اين محصول ترغيب کند اما کشاورزان معتقد هستند تا زماني که سطح توليد و ميزان برداشت پنبه مناسب نباشد کشت اين محصول براي آنها سودآور نخواهد بود.
نارضايتي پنبه‌کاران گلستاني از کيفيت پايين سموم
يک کشاورز گلستاني يکي از دلايل عدم تمايل کشاورزان به کشت پنبه را هزينه‎هاي بالاي اين محصول در زمان داشت و برداشت عنوان کرد و گفت: سال گذشته پنج هکتار از اراضي خود را به کشت پنبه اختصاص دادم اما به دليل هزينه‎هاي بالاي سموم و هزينه‎هاي برداشت، امسال سطح کشت خود را به يک هکتار کاهش دادم.
علي مختاري با بيان اينکه از بذرهاي موجود و معرفي شده رضايت داريم افزود: قيمت بالاي سموم و از سويي بي‎کيفيت بودن سموم موجب شد تا قادر به مبارزه و کنترل با آفات نباشيم بنابراين توليد و فروش خوبي نداشتيم.
وي اضافه کرد: افزايش قيمت سموم و برداشت سنتي پنبه هزينه‎هاي اين محصول را افزايش داده است در واقع تا زماني که مثل سال‎هاي گذشته به بذر و سم پنبه يارانه تعلق نگيرد، کشت اين محصول براي کشاورز توجيه‌پذير نخواهد بود.
در حاليکه در سال‎هاي گذشته بيشتر تلاش مسوولان امر ايجاد شرايط مناسب در جهت ترغيب کشاورزان به کشت پنبه در استاني که روزي به نام سرزمين طلاي سفيد شهره بود متمرکز شده است اما رئيس مؤسسه تحقيقات پنبه کشور معتقد است تا زماني که پنبه رقيبي به نام شالي در گلستان دارد نمي‎تواند جايگاه واقعي خود را در ميان کشاورزان اين استان پيدا کند.
قربانعلي روشني با بيان اينکه مهمترين ماده روي زمين آب است، تصريح کرد: متأسفانه با کشت محصولات پرآب هم‎چون شالي و بهره‎وري از منابع آب‎هاي زيرزميني، آب را بي‎ارزش تلقي مي‎کنيم در حاليکه لازم است سياست‎گذاري‎ها اصلاح شود و کشاورزان به سمت و سوي کشت محصولات با نياز آبي کم ترغيب شوند.
وي بيان کرد: در چند سال گذشته شاهد کاهش سطح کشت پنبه در کشور و به خصوص در گلستان بوديم اما با معرفي ارقام جديد، سقوط آزادي که در کشت اين محصول داشتيم در سال 1394 متوقف شد تا جايي که در سال گذشته 11 درصد افزايش سطح کشت پنبه را شاهد بوديم.
رئيس مؤسسه تحقيقات پنبه کشور افزود: پنبه تنها در نقاط شمالي گلستان کشت مي‎شد چرا که هيچ محصولي به غير از پنبه نمي‎توانست در اين اراضي کشت شود اما خوشبختانه در حال حاضر کشت پنبه به سمت اراضي مساعد نيز کشيده شده است.
پنبه رقيب کشت شالي در گلستان مي‎شود
روشني، صرفه اقتصادي را يکي از مهمترين دلايل عدم ترجيح کشاورزان به کشت پنبه عنوان کرد و افزود: زماني که پنبه در الگوي کشت گلستان جاي داشت اراضي به سم پاشي کمي نياز داشتند، با آفات به راحتي مقابله مي‎شد، خاک حاصلخيز بود و در نتيجه توليد خوبي داشتيم اما با کم شدن حمايت‎ها از کشت پنبه، کشاورزان تصميم گرفتند به سمت کشت برنج که صرفه اقتصادي بيشتري براي آنها دارد پيش بروند در واقع تنها چيزي که تصميم کشاورزان را تغيير مي‎دهد صرفه اقتصادي است.
وي ادامه داد: امسال پنبه با قيمتي بين 5 هزار و 500 تا 6 هزار تومان خريد و فروش مي‎شود اگر توليد متوسط خوبي داشتيم با برنج قابل رقابت خواهد بود در واقع با توجه به تحريم‎ها از آنجايي که نمي‎توانيم الياف را از خارج وارد کنيم کشت پنبه اقتصادي خواهد شد.
رئيس مؤسسه تحقيقات پنبه کشور، پنبه را يک محصول مقاوم و کم آب بر که نياز آبي آن از منابع غير متعارف تأمين مي‎شود عنوان کرد و افزود: با توجه به اينکه شرايط آب در گلستان چندان مساعد نيست همواره تذکر داده مي‎شود شالي نمي‎تواند کشت مناسبي براي استان باشد بايد به دنبال ارائه راهکاري براي ترغيب کشاورزان به کشت پنبه باشيم.
روشني با بيان اينکه کليد توسعه و پايداري در کشاورزي عنصر کربن است گفت: هرگاه اين عنصر را گم کرديم با مشکلات جدي در کشاورزي روبرو شديم در واقع پايداري کربن در خاک توسط پنبه ايجاد مي شود.
وي خاطرنشان کرد: در طرح نجات پنبه اين امر را در نظر گرفته‎ايم که بايد از پنبه حمايت شود در بسياري از کشورها به اين محصول يارانه تعلق مي‎گيرد بنابراين بايد نگاه متفاوتي به پنبه داشته باشيم.
رئيس مؤسسه تحقيقات پنبه کشور با بيان اينکه در راستاي رفع مشکلات کشت پنبه تعداد زيادي ارقام تجاري جديد معرفي شده است، افزود: اين ارقام دو خصيصه مهم دارند زودرس هستند و اکثر آنها قابليت برداشت ماشيني دارد البته اگر چه در بحث مکانيزاسيون دولت 50 درصد يارانه مي‎دهد اما چون هزينه ادوات بالاست در اين رابطه کمي مشکل وجود دارد، با اين وجود دوره کشت ارقام تجاري جديد کوتاهتر است از اين رو در مصرف آب صرفه‎جويي خواهد شد از طرفي کوتاه شدن زمان کشت محصول، سم کمتري را مصرف خواهد کرد و منابع آب و خاک و سلامت جامعه نيز حفظ مي‎شود.
روشني با اشاره به علت سراشيبي کشت پنبه در کشور گفت: متأسفانه عدم سياست گذاري‎هاي نادرست در واردات، موجب تعطيلي کارخانه‎هاي نخ ريسي و پنبه پاک کني شد که اين امر به نوبه خود بر کاهش شديد کشت پنبه تأثيرگذار بود.
وي گفت: خوشبختانه به اندازه کافي ارقام مختلف پنبه در کشور موجود است و امروز به جايگاهي دست يافتيم که 5 رقم تجاري ما در روسيه و ازبکستان در حال آزمايش براي توسعه کشت فرا زميني است.