جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1396/11/10 -    

 آقا شکارچي بيداره!‏  

وحيد حاج سعيدي: اين روزها اخبار ضد و نقيضي از اوضاع محيط زيست مملکت به گوش مي رسد. اصلاً اين محيط زيست و مخلفاتش هم براي خودش درد سري شده ‏است. نه دوستان زمين خوار، جنگل خوار، بيابان خوار و دريا خوار از شر بخشنامه هاي دست و پاگيرش در امان هستند و نه عزيزان زحمتکش شکارچي ‏که تنها به خاطر دلشان دست به اسلحه مي برند و حيوانات موذي و درنده را به سزاي اعمال شان مي رسانند. به قول شاعر« شبا که ما مي خوابيم ‏‏(حتي روزا که ما چرت مي زنيم) ... آقا شکار چي بيداره / ما خواب خوش مي بينيم ... اون دنبال شکاره / آقا شکارچي زرنگه ... با حيوونا مي جنگه ‏‏/ ما هم اونو دوست داريم... کاري بهش نداريم! ‏
البته نه اينکه کلاً کاري نداشته باشيم. بلکه بنا به ملاحظات راهبردي و دور انديشانه، سعي مي کنيم با اجراي طرح هاي سوفسطايي، خدشه اي به ‏فعاليت اين دوستان وارد نشود و احياناً اگر تيرشان به خطا رفت، به پَک و پهلوي محيط بانان اصابت نکند و آنها را ناکار نسازد. در جريان هستيد که ‏اسلحه هايي که شکارچيان استفاده مي کنند همگي به روز و منطبق با پيشرفته ترين علوم روز دنيا ساخته شده اند که فيل و کرگدن را از فاصله 2 ‏کيلومتري روي زمين دراز مي کند؛ حالا اگر گلوله اي ناخواسته از اين سلاح ها شليک شود فقط دلاوراني نظير مهران احمدي (بهبود در سريال پايتخت) ‏و سيلوستر استالونه و سلمان خان مي توانند جاخالي بدهند و آسيب نبينند! بر همين اساس و به منظور حفاظت از جان محيط بانان، اخيراً مصوب شده تا ‏دوستان محيط بان به جليقه ضد گلوله تجهيز شوند. همه جاي دنيا محيط بانان مراقب هستند تا نسل حيوانات منقرض نشود، اينجا ما بايد مراقب جان ‏محيط بانان باشيم! هر چند به مصداق«في التأخير آفات»، ممكن است تا اجرايي شدن اين بخشنامه، اتفاقات ناگواري رخ دهد، فلذا به منظور جلوگيري ‏از انقراض نسل محيط بانان عزيز في المجلس چند پيشنهاد هرمنوتيک و فلک فرسا ارائه مي کنيم:‏
الف) جلوگيري از تداخل ساعات کاري:
‏به منظور حفاظت از جان محيط بانان مي توان طوري برنامه ريزي کرد که ساعات کاري محيط بانان با اوقات شکار عزيزان شکارچي تداخل نداشته باشد ‏تا هنگام شکار دست و پا گير شکارچيان نشوند. ‏
ب) استفاده از تن پوش: ‏
حقيقت امر اين است ما که جلوي شکارچيان را نمي توانيم بگيريم و دوستان اين تفريح را با يک پاساژ هم معاوضه نمي کنند. از سويي فقط مهارت در ‏نشانه گيري و لذت شکار براي اين بزرگواران مهم است. بنابراين پيشنهاد مي شود در شکارگاه هاي پر طرفدار، چند تا بز يا ميش پير و فرتوت با تن پوش ‏ببر و پلنگ و ساير حيوانات درنده رها کنيم تا شکارچيان آنها را شکار کنند و حالش را ببرند! اگر هم تعدادي از اين حيوانات درنده نما باقي ماندند، آخر ‏شب بساط شام حيوانات واقعي جور است و براي رفع جوع در سطل هاي مکانيزه روستاها تا کمر خم نمي شوند! ‏
پ) انقراض زودرس: ‏
دانشمندان بر اين باورند اگر از يک گونه حيوان 60 جفت باقي مانده باشد، بر اساس نظريات علمي آنها را بايد منقرض شده بدانيم. مخلص کلام اينکه ‏اگر امسال منقرض نشوند، حتماً تا سه چهار سال ديگر ريق رحمت را با مخلفاتش سر مي کشند! فلذا به قول ابوالفضل بيهقي کرا نمي کند که خود را به ‏زحمت انداخته و با ادعاي حفاظت از گونه هاي جانوري، عيش شکارچيان را منغص و حيات شان را مکدر کنيم!‏


نسخه چاپي ارسال به دوستان