جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1396/11/10 -    

 هاشمي در شوراي آرد و نان و گندم استان؛
 نظارت ها در حوزه آرد و نان بايد دقيق باشد 

استاندار گلستان با تاکيد اهميت نان به عنوان قوت قالب مردم، گفت: بايد نظارت ها در حوزه آرد و نان دقيق باشد و توجه داشته باشيم که به دور از نگاه انفرادي و انتفاعي منافع عمومي را در نظر بگيريم.
سيد مناف هاشمي در جلسه شوراي آرد و نان و گندم استان، اظهارکرد: مسئله نان مسئله اي حاکميتي است و دولت با نگاه عدالت محورانه به اين حوزه توجه دارد.
وي با اشاره به موضوع صدور مجوز براي نانوايان آزادپز، يادآور شد: درخواست هايي براي صدور مجوز نانوايي هاي جديد مطرح شد که با توجه به داده هاي آماري ارائه شده در جلسه آتي پيرامون آن تصميم گيري خواهد شد.
وي افزود: نياز است گروهي متشکل از نماينده فرمانداران، دبيرخانه کارگروه و اتحاديه خبازان آمار دقيقي از وضعيت نان و نانوايي ها در تک تک شهرستان ها ارائه کنند تا بتوان بر اساس آن تصميم گيري لازم در جهت صدور يا عدم صدور مجوز براي نانوايي ها صورت گيرد.
استاندار گلستان مسئله سهيمه گندم کارخانجات آرد را موضوعي پراهميت دانست و افزود: با توجه به مباحث مطرح شده در اين جلسه پيرامون سهميه گندم کارخانه هاي آرد در جلسه آتي کارگروه بر اساس مستندات و آمارهاي دقيق تصميم گيري خواهد شد.
هاشمي خاطرنشان کرد: شعار دولت مبارزه با رانت و فساد در تمامي حوزه هاست و بايد تلاش کنيم تمامي تصميمات را در زمينه مديريتي به اطلاع مردم برسانيم.
لازم به ذکر است؛ 2274 نانوايي در سطح استان چه به صورت دولتي و چه به صورت آزادپز نان مردم استان را تامين مي کنند و در حال حاضر به ازاي هر 820 نفر يک نانوايي در استان به فعاليت مي پردازد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان