جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1396/11/10 -    

 رئيس کميته همياري و تشکل هاي مردمي ستاد دهه فجر گلستان:
 اجراي 135 عنوان برنامه توسط کميته همياري و تشکل هاي مردمي دهه فجر 

رئيس کميته همياري و تشکل هاي مردمي ستاد دهه فجر استان گلستان گفت: دهه فجر فرصت مغتنمي براي بيان دستاوردهاست و بايد در اين ايام خدمات نظام به دور از سلايق جناحي و سياسي به مردم منعکس شود.
امان ا... حسين پور در نشست با گروه خبري فجر استان گلستان اظهارداشت: دهه فجر فرصت مغتنمي است که عملکرد نظام در 39 سال گذشته به دور از نگاه هاي سياسي و جناحي بيان شود، مردم در اين دهه منتظرند که دستگاه ها اقدامات خود را بيان کنند.
وي تأکيد کرد: در اين دهه بايد اختلافات و سلايق را چه جناحي و سياسي کنار بگذاريم و بدور از اين اختلاف ها منصفانه خدمات نظام را براي مردم بازگو کنيم.
رئيس کميته همياري و تشکل هاي مردمي ستاد دهه فجر استان ادامه داد: بايد به ويژه در اين ايام روحيه اميد به آينده و نشاط را در جامعه با بيان نقاط قوت زنده کنيم که اين تکليف و وظيفه همه ماست.
وي با بيان اينکه دستگاه هاي مختلفي عضو اين کميته هستند، اظهارداشت: 135 عنوان برنامه توسط اعضاي اين کميته اعلام شده است که در دهه فجر امسال برگزار خواهد شد.
حسين پور با اشاره به برخي از برنامه هاي شاخص کميته امداد در اين ايام گفت: اين اداره کل 15 برنامه براي ايام دهه فجر پيش بيني کرده است که شامل اهداي 240 جهيزيه، تحويل 72 واحد مسکوني و هم چنين 66 طرح با اشتغال 300 نفر و همي چنين اعطاي 300 وام کارگشايي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان