جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1396/11/10 -    

 رئيس کميسيون فرهنگي و ورزشي شوراي شهر گرگان؛
 سال آينده برنامه هاي متنوعي براي روز پنجم آذر و هفته اي فرهنگي گرگان خواهيم داشت 

جرجاني گفت:شوراي شهر در نظر دارد تا در ايام ملي گرگان برنامه هاي متنوع و قابل توجه اي در سطح شهر برگذار کند.
محمد ابراهيم جرجاني رئيس کميسيون فرهنگي و ورزشي شوراي شهر در خصوص فعاليت هاي تخصصي اين کميسيون در اين چند مدت اخير گفت:شورا مسائل زيربنايي فرهنگي شهر را در نظر داشته وبراي آن نيز برنامه ريزي هاي انجام داده است.
او ادامه داد:نياز ها و دغد دغه هاي مردم متفاوت است و بر همين اساس ما نيز برنامه اين کميسيون را بر همين اساس چيده ايم؛ما در اين کميسيون توانستيم راهکار هاي خوبي را براي شهروندان در نظر بگيريم و در سازمان لحاظ کنيم.
وي اظهار کرد:ما در شورا روز پنجم آذر را به عنوان را روز گرگان مصوب کرديم و برنامه هاي خيلي شاخصي براي اين روز در نظر گرفته ايم که از جمله ي اين برنامه ها ديدار با مقام معظم رهبري است که ما اون رو در مصوبه ي خود در شوراي شهر ثبت کرده ايم.
جرجاني با تاکيد بر اينکه دوم تا هشتم ربيع الثاني تاکنون مورد بي توجه اي قرار گرفته بود ولي ما با همکاري و هماهنگي برخي از سازمان ها اين روز بزرگ را که زمان ورود امام حسن عسگري به گرگان است را به عنوان هفته ي فرهنگي گرگان مصوب کرديم.
رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهر بابيان اين که امسال برنامه ي خاصي براي دوم تا هشتم ربيع الثاني نداشتيم،گفت: ما دبيرخانه ي متمرکزي تشکيل داده ايم تا براي اين دو برنامه يعني هفته فرهنگي گرگان و روز پنجم آذر در سال آينده برنامه هاي متنوعي داشته باشيم.
وي در خصوص برنامه هاي شورا در خصوص دهه فرهنگي و اسلامي کشور يعني دهه فجر اظهار کرد:کميته ي مشترکي با شهرداري در اين خصوص تشکيل شده و ما در نظر داريم دهه فجر امسال از لحاظ زيبايي شهري با ساير سال ها متفاوت باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان