جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1396/12/15 -    

 نخستين جشنواره استاني شعر خليج گرگان در بندرگز برگزار شد 

علي اکبر صيدآبادي- بندرگز: نخستين جشنواره استاني شعر خليج گرگان با حضور مديران استاني و شهرستاني، شاعران، دوست داران محيط زيست و اقشار مختلف مردم در بندرگزبرگزار شد.
مدير اجرايي نخستين جشنواره استاني شعر خليج گرگان گفت: 98 اثر در 2 بخش آزاد و کلاسيک به زبان هاي طبري و ترکمني به دبيرخانه نخستين جشنواره استاني شعر خليج گرگان ارسال شد.
ليلا هزارجريبي افزود: در داوري آثار، شاخص هايي از قبيل رعايت اصول شعري، نوآوري، نوگرايي و پرورش موضوع، توجه به عنصر زبان، استفاده از ظرفيت معنايي جديد و گسترش مفاهيم، پيام و ارائه راهکار و همخواني شعر با محورهاي جشنواره مد نظر بوده است.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان بندرگز اظهار داشت: در بخش شعر کلاسيک شعبانعلي يازرلو و قاسم باي هر دو از راميان و ابوالحسن نظري از بندرگز به ترتيب اول تا سوم شدند و علي ابري از علي آباد کتول، محمد حسين صفري از گنبد و علي اصغر روز پيکر از کردکوي به ترتيب، عناوين اول تا سوم را در بخش شعر آزاد کسب کردند.
هزارجريبي تصريح کرد: در اين مراسم از احسان احمدي براي ارائه ترانه فارسي، سيد رضي علوي در بخش شعر طبري کلاسيک و منصور طبري از گنبد در بخش شعر کلاسيک ترکمني تجليل شد.
وي گفت: علي اکبر آغاسيان از گنبد کاووس، قدسي براتي از گرگان، رحيم افضلي راد از کردکوي، يداله صحنه از آق قلا، فرهاد قربانزاده از بندر ترکمن و فرامرز احمدي از بندرگز داوري اولين جشنواره استاني شعر خليج گرگان را بر عهده داشته اند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان