جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1396/12/15 -    

 توصيه به کلزا کاران گلستاني 

رييس اداره غله و دانه‌هاي روغني گفت: کلزاکاران در مزارعي که وارد فاز گلدهي شده اند 200 کيلوگرم سولفات آمونيوم استفاده کنند.
موسي خاني رييس اداره غله و دانه‌هاي روغني در توصيه به کشاورزان کلزا کار گفت: لازم است در پيشگيري از بروز خسارت بيماري در زراعت کلزا، در اوايل گلدهي اقدام به مصرف قارچ کش در مزارع کنند تا عملکرد خوبي داشته باشند.
وي ادامه داد:مزارع غرب استان بايد 2 بار مصرف قارچ کش داشته باشند به اين علت که هنگام بروز، خسارت زيادي به وجود مي‌آورد.
موسي خاني گفت: در مزارع شرق استان، يکبارسمپاشي در اوايل گلدهي انجام دهند ودر بحث تغذيه، مزارعي که اوايل زايشي هستند کود سولفات آمونيوم به ميزان 200 کيلوگرم استفاده کنند. وي افزود: لازم است مزارعي هم که از لحاظ رشدي عقب‌تر هستند 2 مرحله کود پاشي داشته باشند. موسي خاني گفت: از کود‌هاي اوره 100 کيلوگرم و از کود کلر پتاسيوم نيز 100 کيلوگرم استفاده شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان