جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1396/12/22 -    

 معرفي معاون جديد مديرکل آموزش و پرورش 

طي مراسمي در آموزش و پرورش استان گلستان، " قدسي براتي" به عنوان معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني آموزش و پرورش گلستان معرفي و از زحمات قربان عرب احمدي به عنوان سرپرست اين معاونت تجليل به عمل آمد.
"قدسي براتي" دکتراي ادبيات و پيش از اين مدرس، دبير دبيرستان هاي گرگان ومديردبيرستان را در کارنامه کاري خود دارد.
به نظر مي رسد؛ حضور وي بعنوان معاون آموزش و پرورش گلستان در جهت کاهش هجمه ها براي جابجايي "محمد رضا وطني" و سياسي باشد.اين بانو دومين زن در پست معاونت آموزش و پرورش استان گلستان است، پيش از وي سيده "هما عقيلي" معاون آموزش ابتدايي نخستين بانو در کسوت معاونت هاي آموزش و پرورش استان گلستان بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان