جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1397/02/18 -    

 تلگرام، محکي جدي براي نفوذ دولت بر ادارات تابعه 

سيد مصطفي ميرعرب رضي:
دولت در بخشنامه‌ي مورخ 29/1/1397، دستگاههاي دولتي، قواي سه‌گانه و نهادهاي عمومي غيردولتي را موظف کرد که ظرف يک هفته هرگونه فعاليت و ارايه خدمات خود را از طريق پيام‌ رسان‌هاي اجتماعي داخلي انجام دهند.
با گذشت بيش از يک هفته از پايان ضرب العجل دولت به دستگاه هاي دولتي ، قواي سه‌گانه و نهادهاي عمومي غيردولتي براي خروج از تلگرام و ارائه خدمات در پيام رسان هاي داخلي، مشاهده مي شود که بسياري از ادارات هنوز در تلگرام مشغول به فعاليت مي باشند!
در بين اين ادارات، فرمانداري آزادشهر نيز ديده مي شود.
سوال؛ آيا مصوبات دولت براي ادارات تابعه الزام قانوني ندارد!
آيا ادارات تابع دولت، براي مصوبات دولت ارزشي قائل نيستند و خود مختار شده اند؟!
همان گونه که مي دانيد، يک مجموعه زماني موفق مي شود که تمام اعضاي آن بصورت هماهنگ و طبق برنامه اي مدون فعاليت داشته باشند.
اين بي توجهي ادارات پايين دستي به مصوبات، نشان از عدم نظارت و نفوذ دولت به مديران و ادارات تابعه دارد و اين از هم گسختگي باعث مي شود برنامه هاي تدوين شده بدرستي اجرا نشود و کشور دچار خسران و زيان گردد.
اميدواريم که دولتمردان جمهوري اسلامي هر چه سريعتر اين عدم هماهنگي بين ادارات پايين دستي با کابينه را اصلاح کرده و با تشکيل مجموعه اي واحد، برنامه هاي مدون شده را به سمت اجرايي موفق پيش ببرند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان