جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1397/02/18 -    

 همايش معتادين بهبود يافته (NA) در گميشان  

گردهمايي معتادين بهبوديافته و در حال ترک با هدف ترويج فرهنگ پيشگيري و کمک به معتادان در حال ترک در کانون عبديجان آخوند نبوي نژاد شهر گميش تپه برگزار شد.
امير شير توماج فرماندار گميشان گفت: حمايت از کساني که گرفتار بلاي خانمانسوز اعتياد شده اند يک وظيفه همگاني است و اگر همه با هم در جهت ريشه کني اين معضل اجتماعي تلاش نکنيم دير يازود ممکن است عزيزان ما دچار اين مشکل شوند.
وي در ادامه گفت:مصرف کننده هايي که توانستند با موفقيت و اراده آهنين خود را از دام اعتياد نجات دهند مي توانند الگوي بسيار خوبي براي معتاديني که در حال ترک هستند و قصد دارند از اين گرفتاري بزرگ نجات پيدا کند هستند .
در اين هماش که بهيوديافتگاني که کمتر از يک ماه مصرف را کنار گذاشته اند تا کساني که بيش از ده سال مصرف مواد را ترک کرده اند همه در کنار هم قرار گرفتند و با صداي بلند بر بيزاري از مصرف مواد و اراده براي ترک هميشگي آن تاکيد کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان