جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1397/02/18 -    

 برگزاري همايش ارزيابي مناقصه گران و دستورالعمل ارزيابي HSE در گاز گلستان 

همايش آموزشي ارزيابي کيفي مناقصه گران و دستورالعمل ارزيابي HSE با حضور 170 نفر از مديران عامل شرکتهاي پيمانکاري و نمايندگان HSE پيمانکاران، روساي کارگاهها و همچنين مسئولين و اعضاي کميسيون مناقصه و کميته فني و بازرگاني درگازگلستان برگزار شد.
دراين همايش يک روزه مباحث در 4 بخش مناقصات، روند ارزيابي کيفي پيمانکاران، دستورالعمل HSE مناقصه گران و پرسش و پاسخ مطرح شد که با استقبال بسيار خوب شرکتهاي پيمانکاري همراه شد.
شايان ذکر است اين همايش آموزشي، نمونه اي از همکاري هاي بسيار مطلوب و سازنده بين مسئولين و کارشناسان واحدهاي مختلف شرکت، در زمينه اجراي مسئوليتهاي اجتماعي، تکريم ارباب رجوع، شرکاء و ذينفعان مي باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان