جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1397/08/01 -    

 عضو فراکسيون جوانان مجلس ؛
 کابينه سالخورده از عهده مشکلات کشور بر نمي آيد 
 18 هزار ميليارد دلار ضرر به کشور تحميل شده کسي پاسخگو نيست

اقاي روحاني با مردم و مجلس لجبازي و کابينه خود را ترميم نکرد.درگيري هاي سياسي نگذاشت بهترين استفاده از متخصصان صورت بگيرد.
عضو فراکسيون جوانان مجلس با بيان اينکه دولت يک حکم مهم براي يک مسند مهم کشوري را اجرا نکرده عنوان کرد: تنش هاي زيادي ميان مجلس ايجاد شد که همه آنها بر سر آقاي سيف بود؛ هر چند روز يک بار بخشنامه اي مغاير با بخشنامه قبلي از سوي دولت به ويژه شخص آقاي جهانگيري صادر مي شود که بازرگان، صادرکننده، وارد کننده به خاطر اين بخشنامه هاي دست و پا گير فعاليتشان مختل شده است.
حسين مقصودي، عضو فراکسيون جوانان مجلس و سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص معرفي وزراي جديد دولت و گزينه هاي پيش رو اظهار داشت: در حدود دو سال است که اصلاح کابينه روحاني به يکي از دغدغه هاي اصلي مجلس تبديل شده و نظر مجلس اين است که تيم اقتصادي دولت و کابينه سالخورده نمي تواند از عهده مشکلات کشور بر آيد.
وي در ادامه افزود: امروز با توجه به شرايط به وجود آمده شاهد هستيم که کشتي دولت به گل نشسته و مشخص نيست چرا اقاي روحاني با مردم و مجلس لجبازي و کابينه خود را ترميم نکرد.درگيري هاي سياسي نگذاشت بهترين استفاده از متخصصان صورت بگيرد.
عضو فراکسيون جوانان مجلس با اشاره به اينکه مشاورين و اطرافيان آقاي روحاني دلسوز نبوده و مشاوره غلط به روحاني دادند عنوان کرد: بارها به اقاي روحاني گفتيم که آمريکا و روساي جمهور آن نمي توانند مشکلي از کشور حل کنند.
مقصودي ضمن تاکيد بر لزوم استفاده از توانايي هاي متخصان داخلي عنوان کرد: بايد دولت از همه تفکرات و گرايش ها براي اداره کشور کمک مي گرفت اما امروز بايد بفهميم عليرغم اينکه از پايان سال 96 به آقاي روحاني گفته شده سيف نمي تواند در سمت رياست بانک مرکزي بماند اما با پافشاري روحاني وي در اين سمت مانده و چنين هزينه اي براي نظام به وجود آورد.
وي در ادامه افزود: شنيده ايم که رئيس ديوان محاسبات گفته است در پايان سال 96، انفصال از خدمت آقاي سيف بايد اجرا مي شده است ولي اکنون که 18 هزار ميليارد دلار ضرر و زيان به کشور و مردم تحميل شده است کسي پاسخگو نيست که همه اين ضرر و زيان ها ناشي از عدم رسيدگي به اين حکم است.
عضو فراکسيون جوانان مجلس با بيان اينکه دولت يک حکم مهم براي يک مسند مهم کشوري را اجرا نکرده عنوان کرد: تنش هاي زيادي ميان مجلس ايجاد شد که همه آنها بر سر آقاي سيف بود؛ هر چند روز يک بار بخشنامه اي مغاير با بخشنامه قبلي از سوي دولت به ويژه شخص آقاي جهانگيري صادر مي شود که بازگان، صادرکننده، وارد کننده به خاطر اين بخشنامه هاي دست و پا گير فعاليتشان مختل شده است.
سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن انتقاد از عدم همکاري دولت با بخش خصوصي اظهار داشت: شنيده ها حاکي از اين است که دولت در صدد معرفي 4 وزير راه، صنعت، اقتصاد و کار به مجلس است؛ گفته مي شود شريعتمداري از وزارت صنعت برکنار اما به وزارت کار مي رود.
مقصودي با بيان اينکه نمي گوييم دولت همه اختيار وزرا را به مجلس بدهد تصريح کرد: روحاني اين را بداند که مجلس فعلي مانند سال گذشته چشم بسته به همه وزرا با راي بالا راي اعتماد نمي دهد که اين اعتماد در نهايت منجر به اين شد که کشور و اقتصاد کشور لطمه هاي شديدي ديد.
وي ضمن بيان اينکه مجلس حتي زندگي نامه وزرايي که معرفي مي شود را بيرون مي آورد عنوان کرد: نمايندگان با گزينه اي که امروز زمزمه هاي معرفي او به عنوان وزير صنعت در مجلس و دولت پيچيده مخالف هستند؛ اين فرد در تيم جهانگيري بوده و دختر و پسرش در آمريکا در حال زندگي هستند.
سخنگوي فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه افزود: وزير اقتصاد هم فردي است که از تيم آقاي نوبخت معرفي مي شود و به نظر مي رسد به جاي اينکه مردم سهام دار اين کشور باشند، نوبخت و جهانگيري سهامدار کشور شده اند؛ اين دو وزيري که به عنوان وزير اقتصاد و صنعت معرفي مي شوند قطعاً راي نخواهند آورد.
مقصودي با تأکيد بر لزوم تخصص گرايي گفت: قرار نيست اگر تغييري در مديران عامل شرکت هاي خودرو سازي اتفاق مي افتد اين تغييرات در دقيقه 90 صورت بگيرد؛ تغييرات در مديران وزير صنعت در دقيقه هاي 90 شائبه هاي زيادي دارد و بهتر است اگر تغييراتي صورت مي گيرد گزينه هاي معلوم الحال بخش خصوصي به شرکت هاي خودرو سازي وارد نشوند.
وي همچنين بيان داشت: اگر قرار است تغييري در سايپا ايجاد شود بايد از بدنه اين شرکت باشد کساني معرفي شوند که سالها براي اين مجموعه زحمت کشيده اند و کارگزاران شرکت ها و کساني که در خارج از کشور اقامت دارند وابسته به غرب هستند و با خروج سرمايه از کشور براي خودشان منازل 2800 متري در تورنتو آمريکا خريداري کرده اند.
خاطر نشان مي شود در روزهاي گذشته اخباري غير رسمي مبني معرفي شريعتمداري به عنوان وزير کار و ويسه به عنوان وزير صنعت در رسانه هاي غير رسمي منتشر شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان