جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1397/08/01 -    

 به گزارش بانک جهاني؛
 پـولي‌تـريـن آمـوزش و پـرورش دنيـا شـديـم 

بانک جهاني به تازگي گزارشي منتشر کرده که نشان مي‌دهد، کشورمان در خصوصي‌سازي مدارس متوسطه بين سال‌هاي 1998 تا 2017 در ميان کشورهاي دنيا رکورددار است. در حالي که آموزش‌و‌پرورش در کشور ما به عنوان يک نهاد حاکميتي از اصل 44 قانون اساسي مستثني است و برون‌سپاري خدمات آموزشي در قالب خصوصي‌سازي همواره از سوي مديران ارشد اجرايي کشور تکذيب شده است.
آخرين آمار در دسترس مدارس غيردولتي کشورمان متعلق به سال 1392 است و پس از آن ديگر آماري در رسانه‌ها در اين خصوص منتشر نشده است. البته به جز آمار کلي 13 هزاري که مرضيه گرد رئيس وقت سازمان مدارس غيردولتي در سال 95 اعلام کرده بود.
اين گم شدن رد آمار مدارس غيردولتي از سال 93 و همزمان با تدوين و تصويب لوايح پشتيبان خصوصي‌سازي آموزش‌و‌پرورش از جمله بسته حمايتي اين مدارس، ‌لايحه دائمي شدن تأسيس و اداره مدارس غيردولتي، لايحه بودجه سال‌هاي 96 و 97 و برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده است.
از طرفي مشاهدات ميداني و خبرهاي پراکنده از راه‌اندازي مدارس غيردولتي در شهرستان‌ها و استان‌هاي مختلف کشور نشان‌دهنده گسترش کمي مدارس غيردولتي و افزايش مشارکت بخش خصوصي در تأسيس مدارس و مدرسه داري است.
با وجود اين،‌ مسئولان آموزش‌و‌پرورش با استناد به اينکه مدارس خصوصي در کنار مدارس دولتي فعاليت مي‌کنند و قرار نيست آموزش‌و‌پرورش رايگان مصرح در قانون اساسي را تحت تأثير قرار دهند بر آتش تنور خصوصي‌سازي مي‌دمند.
15درصد دانش‌آموزان متوسطه در غيردولتي‌ها درس مي‌خوانند
از اينکه توسعه مدارس غيردولتي و مشارکت بخش خصوصي در اين حوزه از منويات سند 2030 است که بگذريم، بانک جهاني درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غيردولتي در سال‌هاي 1998 تا 2017 در کشورهاي دنيا را طي گزارشي منتشر کرده است که شيب مثبت اين درصد در سال‌هاي ياد شده در کشور ما بيش از ساير کشورها جلب توجه مي‌کند. اگرچه نمودار منتشر شده از سوي اين نهاد بين‌المللي براي ميانگين جهاني نيز مثبت است، اما باز در تندي شيب به پاي کشورمان نمي‌رسد.
طبق اين گزارش دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غيردولتي در کشورمان ظرف 19 سال به 15درصد رسيده، در حالي که در برخي استان‌ها مانند استان آذربايجان شرقي اين آمار به نزديک 50 درصد رسيده است. به طوري که در اين استان بيش از 4هزار مدرسه از حدود 9هزار مدرسه داير آن، غيردولتي (پولي) شده است.
رشد سرسام‌آور مدارس غيردولتي در سال‌هاي اخير در کشورمان که به تعبير برخي کارشناسان از خصوصي‌سازي گذشته و به رها‌سازي رسيده است، در حالي از سوي مجامع جهاني مورد مطالعه قرار گرفته که نرخ رشد دانش‌آموزان دوره متوسطه محصل در مدارس غيردولتي در کشورهايي مانند امريکا و ژاپن با کاهش مواجه بوده و شيب منفي داشته است.
بانک جهاني محرم مردم نامحرم!
نکته آخر که در گزارش بانک جهاني قابل تأمل است دسترسي اين نهاد بين‌المللي به آمار مدارس غيردولتي کشور به تفکيک مقطع، ‌جنسيت و پايه تحصيلي است. در عين حال تماس‌هاي مکرر با مسئولان سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي براي تطبيق آمارهاي بانک جهاني با آمارهاي آنها در يک هفته گذشته ناکام ماند و در نهايت نيز روابط عمومي وزارت آموزش‌و‌پرورش عنوان کرد، اين آمار تا به حال در اختيار هيچ خبرنگاري قرار نگرفته و بعيد است در اختيار شما هم قرار بگيرد.
حالا که دم‌خروس خصوصي‌سازي آموزش‌و‌پرورش در کشور اين بار از گزارش بانک جهاني بيرون زده، خوب است دستگاه تعليم و تربيت روراستي را با مردم پيش بگيرد و يک بار براي هميشه سياست خود را در رابطه با خصوصي‌سازي تعليم و تربيت اعلام عمومي کند تا دست‌کم با تطبيق قانون‌هاي موجود در اين زمينه و سياست‌هاي ابلاغي تاحدودي ماجرا تعديل شود.
کمتر کسي است که از گرفتاري مالي آموزش‌و‌پرورش و کم و کسري‌هاي بودجه و اعتباري آن نشنيده باشد و اذعان نداشته باشد همان آموزش‌و‌پرورش پرکسري، کارکرد تعليم و تربيتي موفق‌تري نسبت به اهداف آموزشي و پرورشي نظام داشته تا آموزش و پرورشي که در سال‌هاي اخير با تمرکز بر ارتقاي سطح گردش مالي خود به هر قيمتي و با همکاري بخش خصوصي در بسياري از موارد از مسير خود خارج شده است. شاهد اين ادعا خروجي سال‌هاي اخير اين دستگاه و مشاهده دانش‌آموزان در آن است، اما مديران اين دستگاه در سال‌هاي اخير با ارائه الگويي از اقتصاد آموزش‌و‌پرورش که به زعم متخصصان اين حوزه نسخه ابتر و ناقصي از آن است، تمام دستاوردهايي را که سيستم تربيتي و آموزشي کشور مي‌توانست داشته باشد، از اين دريچه به نمايش گذاشتند و به آن گره زدند. خصوصي‌سازي تحت عنوان توسعه مشارکت‌ها در صدر اولويت‌هاي اجرايي وزارت آموزش‌و‌پرورش در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم قرار گرفت و اکنون بلاي جان تعليم و تربيت فرزندان ايران شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان