جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1397/08/01 -    

 گلدي زاده مي رود يا مي ماند؟
 تلاش هاي بي نتيجه يک مدير بازنشسته گلستاني براي ماندن در کرسي مديريت 

وزارت جهاد کشاورزي براي بار دوم وعليرغم پيگيريهاي نماينده گنبد کاووس در مجلس شوراي اسلامي دستور باز نشستگي مديرکل تعاون روستايي استان گلستان را صادر کرد.
با وجود اينکه حکيم گلدي زاده مدير کل تعاون روستايي استان گلستان مشمول قانون بکارگيري بازنشستگان شده و بايد برود ، اما قره جه طيار نماينده گنبد کاووس با رايزني با با دکتر شيرزاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران خواهان استمرار حضور اين مدير کل مي باشد .
در همين راستا مذاکرات و مکاتباتي نيز براي ماندن گلدي زاده در مقام مديريت تعاون روستايي استان گلستان صورت گرفته است.
اما وزارت جهاد کشاورزي براي بار دوم وعليرغم پيگيريهاي نماينده گنبد کاووس در مجلس شوراي اسلامي دستور باز نشستگي مديرکل تعاون روستايي استان گلستان را صادر کرد.
ليکن گويا ازطريق استاندار،واسطه شدند تا از معاون وزير چند ماه مهلت بگيرند تا گلديزاده در دوسه ماه آينده بتواند مدرک کارشناسي ارشد(علوم سياسي دانشگاه آزاد آزادشهر) خود را ارائه بدهد تا مشمول 35 سال سابقه و ماندگار شود.
همچنين گفته شده طي حکمي که از سوي مهندس گلدي زاده مديرتعاون روستايي گلستان، مهندس نورمحمد کوچکي بعنوان مشاور عالي مدير منصوب شد بود اما اين حکم از سوي سازمان تعاون روستايي کشور مورد تاييد قرار نگرفته است.
حال چرا گلديزاده اين همه سعي دارد تا با توسل به نماينده، معاون وزير، استاندار و بيت اين و آن در مسند مديريت بماند و آن را به جوانان تحويل ندهد؟
بهتر است همه در برابر قانون خاضع و خاشع باشيم و قانون را آنجا که به نفع ماست دوست نداشته باشيم ./گلستان ما


نسخه چاپي ارسال به دوستان