جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1397/08/01 -    

 گلايه مردم کلاله از دردسر صدور کارت سلامت با حواله پايا! 

پرداخت هزينه صدور کارت بهداشت اماکن با حواله پايا براي مردم زحمات و سختي هاي زيادي را فراهم کرده است.
تا چندي پيش وقتي کارفرما يا نيروهايي که براي انجام امورات خود نياز به دريافت کارت سلامت داشتند، هزينه صدور کارت را به مراکز بهداشت داده يا به حسابهاي اداري آنها واريز مي کردند اما به تازگي مردم براي واريز هزينه اين کارت بايد اولا در بانکي خاص حساب داشته باشند و در ثاني براي اين واريز وجه فرمهاي خاص پر کرده و مورد بعدي اين است که مبلغ صدور کارت را که اين روزها 5 هزار تومان شده از طريق حواله بين بانکي جابه جا کرده و مهم تر اين که اين حواله هم بايد از طريق حواله پايا باشد.
اما اين پروسه براي مردم بسيار زحمت آور بوده به خصوص براي کاسباني که در روستاها ساکن هستند و با روند اين پروسه هيچ آشنايي ندارند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان