جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1397/09/06 -    

 دانشگاه علوم پزشکي گلستان از دانشگاههاي پيشرو در برنامه تحول سلامت است  

قائم مقام وزير و معاون کل وزارت بهداشت گفت: دانشگاه علوم پزشکي گلستان در بين دانشگاههاي هم سطح در بحث اجراي برنامه تحول سلامت خصوصا نظام ارجاع از دانشگاههاي پيشرو و موفق است.
دکتر ايرج حريرچي در جلسه ارزيابي عملکرد دانشگاه در زمينه مداخلات مديريت هزينه و نحوه اجراي طرح تحول سلامت در استان گلستان افزود: خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکي گلستان نيروهاي مديريتي و کارشناسي متعهد و هماهنگ حضور دارند و در جلسه امروز با مشاهده عملکرد همکاران مطمئن شدم که در بسياري از اقدامات مي توانيم از دانشگاه گلستان به عنوان پايلوت کشوري استفاده کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه ارزيابي عملکرد خوب وموثري از دانشگاه مشاهده کردم اظهار اميدواري کرد با مديريت دکتر فاضل و معاونين پيشرفت هاي بيشتري حاصل شود تا در نظام ارجاع و پرونده الکترونيک سلامت در دانشگاه به موفقيت رسيده و آن را کشوري کنيم.
قائم مقام وزير و معاون کل وزارت بهداشت در خصوص ارائه خدمات سلامت در استان گلستان نيز گفت: خواسته حداقلي ما براي استان گلستان ارائه بيش از 90 درصد خدمات تخصصي و فوق تخصصي با کيفيت به مردم است و به دنبال آن هستيم ده درصد خدماتي که مردم نياز دارند به خارج از استان مراجعه کنند را به تدريج رفع نماييم.
در پايان جلسه نيز دکتر حريرچي از روند توسعه اي اورژانس و مرکز تروماي 5آذر گرگان بازديد کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان