جستجو جستجوی پیشرفته

تاریخ 1397/09/06 -    

 سومين جشنواره ايده هاي کارآفريني دانشجويي دانشگاه گلستان برگزار شد 

سومين جشنواره ايده هاي کارآفريني دانشجويي دانشگاه گلستان با حضور معاون پژوهش و فناوري، اعضاي شوراي مرکز رشد و اعضاي شوراي کارآفريني، جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه گلستان، معاون شرکت شهرک هاي صنعتي، رئيس اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نماينده خانه صنعت، معدن و تجارت و با استقبال گسترده دانشجويان و انجمن هاي علمي دانشجويي برگزار گرديد.
دکتر حامد حسيني مدير فناوري و کارآفريني دانشگاه و دبير جشنواره گفت: تعداد 57 ايده توسط دانشجويان و انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه به دبيرخانه اين جشنواره ارائه شد که در مرحله اول 42 ايده مورد پذيرش هيأت داوران قرار گرفت و در نهايت 26 ايده به مرحله پاياني راه يافتند.
گفتني است در پايان تعداد 3 ايده برتر توسط هيأت داوران برگزيده شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان